Har du ikke mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? Du kan bruke tidligstemmegivning! 

Tidligstemme kan du avgi fra 1.07.2023 tom. 9.08.2023.

Du kan henvende deg til fellestjenesten på rådhuset i Bø kommune.

mandag - torsdag  kl.9.00 - 15.00

fredag                     kl 9.00 - 14.00

 

Står du i manntallet/samemanntallet?

Manntallet for Bø kommune legges ut på følgende steder:

 

Rådhuset Straume

Spar Vinje

Prix Straume

Joker Eidet

 

Husk å bruke stemmeretten din!