Vil du være med å rydde? 

  • Det er ikke for tidlig å begynne, så lenge det er bart på bakken uten frost kan man finne alt som vinterstormene har lagt igjen langs kysten. 
  • Levering av avfall er gratis med visning av ryddekode på Reno-Vest.
  • Ryddeaksjoner registreres på ryddenorge.no eller i mobilappen Rydde. Første gangen du registrerer en aksjon eller et forsøplet område må du lage en brukerkonto. Etter dette logger du enkelt inn med mobilnummeret ditt. Registrerte ryddeaksjoner får en egen identitetskode som du viser ved levering.
  • Kommer du over et område med mye marin forsøpling kan du melde fra om dette på appen Rydde og ryddenorge.no. Dette gjør oss oppmerksomme på hvilke områder som trenger prioritering, og det kan settes inn ekstra ressurser for å få området ryddet.
  • Avfallet må fraktes til returpunktene av deg som rydder.  (Dette kan endre seg dersom vi får støtte av Handelens Miljøfond.) Åpningstider for returpunktene til Reno-Vest finner du på deres hjemmeside ved å følge denne lenken
  • Lurer du på noe mer om strandrydding kan det hende du finner svar på Reno-Vest sin artikkelside

Det er viktig å huske på sikkerheten når man rydder. Uidentifiserbart avfall kan være farlig. Eksempler på dette kan være gassflasker og annet. Ta kontakt med strandryddekoordinator eller direkte med brannvesen dersom du kommer over noe som ser ut som farlig avfall. Bruk av hansker anbefales for strandrydding, slik at du ikke skader deg på avfallet.

Vi deler naturen med mange andre. 
Pass på at du ikke forstyrrer hekkende fugler eller annet dyreliv når du rydder. Særlige truede arter skal unngås ved rydding. Undersøk om området du skal rydde er naturreservat eller hensynsområde med restriksjoner for ferdsel.  Med litt planlegging kan man finne ut når man bør rydde i slike områder. Lurer du på om du kan rydde i et område kan du rette spørsmål til strandryddekoordinator Line Henriette Benjaminsen i kommunen: line.benjaminsen@boe.kommune.no