Logg inn på https://pasient.remin.no/ og følg instruksene.

Personer som har fått en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har fått to doser og deretter vært smittet av covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, trenger ikke lenger bekrefte diagnose med PCR-test.

Personer som ikke har fått oppfriskningsdose bør fortsatt bekrefte diagnose med PCR. Det samme gjelder for alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest.

Ved spørsmål ta kontakt med koronatelefon på 908 60 688. Bruk helst SMS.