Der kom dagen vi bøfjerdinger har ventet på! Arbeidet i Ryggedalen tunnel er ferdig og vi har den første tunnelen på fylkesvei i Nordland oppgradert etter den såkalte tunnelsikkerhetsforskriften. Andre tunneler har dette foran seg; vi har stått gjennom det. Gratulerer med med dagen og velkommen til Bø!
Det er Nordland fylkeskommune som eier tunnelen og har stått for oppgraderingen. –Arbeidene i tunnelen er ferdig og det er åpent for vanlig trafikk, men kjør trygt og forsiktig i sommertrafikken, sier fylkesråd Monika Sande.
Tunnelprosjektet har skapt engasjement i Bø. Ordfører Sture Pedersen løftet spørsmålet om å øke høyden på tunnelen.
– Heldigvis lyttet Nordland fylkeskommune til våre argumenter. Etter litt politisk jobbing, fikk vi til et spleiselag med fylkeskommunen for å heve høyden og gjøre andre nødvendige oppgraderinger. Dette har gjort tunnelen betydelig mer framtidsrettet og til et fint prosjekt for Bø kommune, understreker ordfører Pedersen.
Flere brannslukkere og nødtelefoner, nytt ventilasjonsanlegg og ny belysning. Utenfor er det nye tekniske bygg, brannvannskummer, bommer, varsellys, mer vegbelysning, og lengre rekkverk. Dette er bare noen stikkord for det store arbeidet som er gjort.
𝗙𝘆𝗹𝗸𝗲𝘁 𝗵𝗮𝗿 𝗳𝗮̊𝘁𝘁 𝗺𝗲𝗱 𝘀𝗲𝗴 innspillene fra bøfjerdingene om at det oppfattes som lite lys i tunnelen. Dette følger de - og vi - med på og ser utviklingen etter hvert som tunnelen blir brukt og slitt. Kommunen kan bare oppfordre folk til å kjøre forsiktig, det kan være syklister der inne.
𝗠𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗷𝗼𝗻 finner du i dagens melding fra Nordland fylkeskommune her: Pressemelding
Har du noen 𝗶𝗻𝗻𝘀𝗽𝗶𝗹𝗹 𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝗿, kan du fremdeles dele dem med prosjektledelsen i Nordland fylkeskommune. Du finner dem på prosjektets nettside