Rusomsorg

Rusomsorgen er en del av Avdeling for psykisk helsearbeid. Inge Einarsen er ansatt som ruskonsulent. Rusomsorgen er en integrert del av avdelingen og har lokaler i 1. etg på Bøheimen.  Vi etterstreber å være et lavterskeltilbud og alle er velkommen til å ta kontakt med ruskonsulenten, få råd og veiledning og naturligvis også behandling. 

Ruskonsulenten  tilbyr samtaler og miljøterapeutiske tiltak ( i samarbeid med avdelingen), deriblant deltakelse i en turgruppe en dag i uken. Rusforebyggende arbeid for barn og unge er viktig og prioriteres høyt.

En del mennesker trenger mer hjelp enn vi i kommunen kan bidra med, og dem blir ofte henvist videre til spesialisthelsetjeneste, og til TSB (Tverrfaglig Spesialisert Behandling). Dette kan være opphold til avrusning, og/eller lengre opphold for å jobbe med rusavhengighet. Avdelingen har godt samarbeid med behandlingsinstitusjoner angående ettervern.

Kontaktinformasjon:

Avdeling for Psykisk Helse arbeid

Tlf 76114263

Ruskonsulent Inge Einarsen

Tlf 76114265 / 97420008   E-post: inge.einarsen@boe.kommune.no