Oppdatert 08:35: Mobilnettet i Bø er oppe og går igjen
Telenor fant feilen og reparerte anlegget tidlig i natt.
Bø kommune retter en stor takk til alle som sto på i går og i natt mens mobildekningen var borte!
 
De som har IP-telefoner som virker, kan ringe 76114200 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Vennligst ikke ring for å få informasjon om når nettet kommer tilbake.
Bøfjerdinger som har akutt behov for helsehjelp eller må varsle brann, men ikke har fungerende telefon, kan møte opp ved Bøheimen – hovedinngangen – så vil vi formidle kontakt via nødnettet.
Trygghetsalarmene for Bø er falt ut. Vi oppfordrer pårørende om å besøke sine nære inntil ny melding kommer.
Oppdatert klokken 18:45: Vedrørende trygghetsalarmer: Alle brukere blir kontaktet.
For å kople deg på på WIFI-tale, kan forsøke denne løsningen: Velg "innstillinger" på telefonen, så velger du "mobilnett" (apple) eller "tilkoblinger" (android) og der slår du på WiFi-anrop.