Kommunestyret skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

-Meddommere til lagmannsretten.

-Meddommere til tingretten.

-Meddommere til jordskifteretten

-Skjønnsmedlem for konfliktrådet

Du kan lese mer om dette i domstollovens §64, §65, jordskifteloven§ 2-5 og lov om konfliktrådsbehandling §4

Du finner mer informasjon om teamet meddommere hos domstol.no. Trykk her for å lese.

Perioden for offentlige ettersyn: 6. juni 2024-20. juni 2024.06.06

Har du merknader, innvendinger til forslag til meddommere og skjønnsmedlem, må dette sendes til post@boe.kommune.no innen 20. juni 2024.

Forslag

Meddommer tingretten 2025 – 2028
Kvinner:
1. Britt Unni Willumsen
2. Britt Elin Rabben
3. Cathrine Karoliussen
4. Astrid Ramberg
5. Vanja Sommerseth
6. Charlotte Holen Pedersen
7. Synnøve Solsem
8. Hilde Ribe
9. Ida Marie Jensen
10. May Celin Johannesen
11. Nina Albrigtsen
12. Hilde Klaussen
13. Tanja Lockert Larsen
14. May Liss Remme Andersen
Menn:
1. Geir Bjørn Nilsen
2. Tor Inge Hoaas
3. Tommy Vikan
4. Jarle Oddvar Johnsen
5. John Stephansen
6. Magnus Wangsbro Rabben
7. Erlend Hatlebrekke Åseng
8. Øyvind Liland
9. Andreas Andersen
10. Frode Pettersen
11. Viggo Willassen
12. Fred-Tore Fagereng
13. Rune Horn
14. Jan Åge Strangstad
15. Anders Johnsen

Meddommer lagmannsretten 2025 – 2028
Kvinner:
Menn:
1. Rune Dahl
2. Odd-Robert Paulsen
 

Meddommer jordskifteretten 2025 – 2028
Kvinner:
1. Svanhild Johnsen
Menn:
1. Jørn Halvard Eriksen
 

Skjønnsmedlem konfliktrådet 2025 – 2028
Kvinner:
1. Britt Unni Willumsen
Menn:
1. Anders Johan Tobiassen

NB: Listen kan bli supplert.