I fjor var kvotene 67 dyr.

Det er flere grunner til at kvotene settes opp. Den viktigste er at elgbestanden økte fra 2019 til 2023 til tross for et stort uttak.

-Det var elgtellinger via helikopter i 2019 og 2023. I perioden 2019-2022 ble det tatt ut 227 dyr i jakt, og det ble registrert andre uttak på til sammen 42 dyr i perioden 2019-2022. Likevel økte antallet elg i Bø med 81 dyr fra 150 til 231. Det tilsvarer en vekst på 54 prosent, sier landbruksrådgiver Ulla Thoresen i Bø kommune som en forklaring på at elgkvotene øker i 2024.

Hun varsler at det vil bli en ny helikoptertelling våren 2025.

-Dersom det da viser seg at elgbestanden fortsetter å øke, kan det bli aktuelt å fastsette veldig høye kvoter i 2025 ved å redusere minstearealet ytterligere. Det finnes særregler om dette. Jeg har ikke funnet det forsvarlig å gjøre det i 2024 på grunn av usikkerhet i noe statistikk. Metoden ble endret fra 2022 til 2023, og utslagene var store. Vi trenger mer kunnskap om betydning av disse. Det gjelder for eksempel «sett elg».

Hun minner om at kommunen har et regelverk å forholde seg til.

-Regelverket sier at vi skal forvalte elgen ved å ta hensyn til beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker i vei. Når det gjelder elgens skadepåvirkning, så er det lite kartlagt. Bø kommune vil derfor forsøke å få i stand en portal der interessenter kan melde inn skader. Det vil også bli tatt initiativ overfor grunneierne og elgvaldene om at de må gjennomføre beitetaksering i 2025 og helst også i 2024, sier Thoresen.

Hun sier at det er et generelt inntrykk at elgbestanden i Bø er i veldig godt hold.