Kommunestyresalen 19. september 2023 kl. 12-15 – Veaveien 50, Straume

Bø kommune inviterer med dette til møte om handlingsplan knyttet til den nye landbruksstrategien. 

Vi legger opp til følgende agenda:

  • Vi starter med en matbit
  • Kultur- og næringssjef (og konstituert kommunedirektør) Kine Johnsen, gjennomgår landbruksstrategien for Vesterålen (vedlagt)
  • Vi blir enige om hvordan vi skal gjennomføre arbeidet for å komme frem til en god handlingsplan
  • Vi gjennomfører et gruppearbeid for å komme frem til noen innspill vi kan starte arbeidet med

Handlingsplanen skal være tett knyttet opp mot strategiplanen, så temaene for gruppearbeidet er i hovedsak gitt.

Vi vet at mange har ønsker for de tiltakene kommunen skal gjennomføre for landbruket, så vi regner med at dere benytter denne anledningen til å få bli hørt.

Jeg vil gjerne vite om dette tidspunktet passer og hvem som kommer. Velg aksepter på denne invitasjonen, da er det lettere for meg å holde oversikt og bestille mat.

Landbruksplanen finner du her: Landbruksplan for Vesterålen 2023 - 31