Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43).

Ved ytterligere spørsmål kan dette rettes til Teknisk etat ved Christine Berger tlf 76 11 43 02.

Link : https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/Drift+og+vedlikehold/Vegetasjonsrydding


Hekk

Busk