📅 Dato:4. april 2024

🕐Tid: Kl. 13.00 – 15.00

📍 Sted: Rådhuset på Straume, kommunestyresalen 2. etg.

Første januar 2024 trådte en ny lov i kraft.  Pensjonister kan tjene mer penger uten å bli trukket i pensjon. Samtidig er “pensjonistlønna” øket.  

-Vi vet at mange ønsker å jobbe selv om de er pensjonert, men kanskje ikke så mye som før. På møtet 4. april skal vi orienterte om reglene og fortelle om tilbudet Bø kommune har. Jeg mener at mange pensjonister kan gi veldig viktige bidrag til lokalsamfunnet, til skolene, til helse- og eldreomsorgen, sier Holst. Han sier at kommunen også vil komme i kontakt med kvalifisert arbeidskraft som kan tenke seg å jobbe med flyktninger.

-Vi vil orientere mer om hvilke muligheter pensjonistene våre har. Jeg håper at kommunestyresalen fylles, sier Holst.

Hva kan pensjonistene forvente av møtet?

- Informasjon om pensjonistlønn og andre fordeler. (ny ordning fra 1 januar 2024)

- Informasjon om behovet for vikarer i helsesektoren, i skolene og særskilte pensjonistvilkår for å jobbe med flyktninger fra Ukraina.

- Erfaringsdeling – hva forventes det av deg som vikar? Hvordan er arbeidsoppgavene?

- Muligheten til å stille spørsmål.

-Mange finner det meningsfullt i seg selv å jobbe noe i tillegg til det åpenbart positive bidraget pensjonistene kan gi Bø kommunes elever, syke gamle eller flyktninger, sier personalsjefen. Han ser fram til å møte flest mulig 4. april.