Kommunedirektør Kine Johnsen og planlegger Line H. Benjaminsen inviterer til åpent folkemøte.


I forbindelse med den nye kommuneplanens samfunnsdel inviterer vi alle innbyggere til et møte. Det blir informasjon om arbeidet med kommuneplanen, og så blir det gruppediskusjoner. Her får du komme med innspill til utviklingen av samfunnet i Bø.