Institusjonsomsorgen

Har Bøheimen Bo- og behandlingssenter som tjenesteområde. 

Institusjonsomsorgen er delt i 4 avdelinger: To avdelinger for demente og pleietrengende, som også omfatter en korttidsavdeling og en øyeblikkelig hjelp døgnplass (akuttplass), med til sammen 48 plasser. I tillegg er det en renholdsavdeling som dekker hele bygget, samt vaskeriet på institusjonen. Institusjonen har også eget kjøkken som lager mat til beboerne ved senteret, samtidig som det kjøres ut middagsmat til hjemmeboende som ønsker det.