På grunn av tilkobling av ny vannledning er innkjøring til Bøheimen Bo- og Behandlingssenter stengt onsdag 20.09.2023 fra kl 07:00 og ut dagen. Det vil bli mulighet for omkjøring via parkeringsplassen.