Bø kommune er i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Den skal peke ut utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Derfor trenger vi innspill på hva du tenker om Bø i dag, og hvordan du mener Bø bør utvikle seg videre. Svarene vil bli brukt i arbeidet med å lage ny kommuneplan.

Alle svar er anonyme. 

Tusen takk for at du ønsker å bidra!
 
 
For å delta i undersøkelsen, følg lenken her: 
https://forms.office.com/e/wmV8uBUAa0​ 
 

Har du spørsmål?
Kontakt planlegger v/Bø kommune, Line Henriette Benjaminsen: line.benjaminsen@boe.kommune.no eller konstituert kommunedirektør, Kine Anette Johnsen: kine.johnsen@boe.kommune.no 
 
 
Hvis du ønsker å lese vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, finner du det HER. Mot slutten av september/starten av oktober vil det avholdes folkemøter om kommuneplanen, hvor det legges opp til medvirkning og innspill. Der vil også resultatene fra spørreundersøkelsen presenteres. Dato blir annonserert i god tid i forkant.