Informasjon til foreldre med barn i SFO i Bø kommune