Behandling av Covid-19 med Paxlovid

 

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom* ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe

sykdomsutvikling hos denne gruppen. Det er legen som vurderer om behandling med Paxlovid er aktuelt for deg.

 

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at

personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire

dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør

man oppsøke lege raskt,

 

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester.

Testene er gratis og kan hentes på legekontoret mellom 08-16. I romjula har legekontoret åpent mellom 09-14.

 

Se hjemmesiden til Helsenorge for ytterligere informasjon:  Covid-19 - Hva er korona? - Helsenorge

 

*Pasienter med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19

Dette kan for eksempel være du som har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.

Alder er viktigst. Det er særlig du som er over 65 år, som vil ha nytte av medisinen.

Det er også viktig hvor lenge det er siden du fikk vaksine. Hvis det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom. Hvis du er over 50 år og aldri har tatt koronavaksine, har du også økt risiko for å bli alvorlig syk.

I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning.

Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:

  • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
  • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
  • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
  • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
  • Alvorlig demens
  • Downs syndrom