Influensavaksine for influensasesongen 2023-2023 har kommet!  

 

Vi anbefaler personer med høy risiko for å få alvorlig sykdom om å ta vaksine for både influensa og korona:

 

 • Alle personer over 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Andre personer med spesielle risikofaktorer for alvorlig influensasykdom (Barn og voksne med kroniske lungesykdommer, hjertekarsykdom, diabetes, lever og nyresvikt nedsatt immunforsvar, alvorlig fedme eller annen alvorlig kronisk sykdom)
 • Helsepersonell og andre ansatte som har nær kontakt med pasienter ved behandling/pleie

Personer 18-64 år i en risikogruppe* og barn 12-17 år med alvorlig grunnsykdom anbefales å ta koronavaksine. Gravide i 1. trimester kan vurdere å ta koronavaksine dersom de har tilleggssykdommer som gir ytterligere risiko.

 

Vaksinering kommer til å skje fra neste uke (16 oktober)

Påmelding skjer her:

Nettside: Bø Legekontor - Legetime | HelseRespons. (Skriv influensa i kommentarfeltet) eller

SMS: Send til 2097: BØLEGE fødselsdato, ditt navn, vaksine eller

Telefon: Ta kontakt med legekontoret på telefon 76 11 42 00.

 

Vennlig hilsen

Smittevernlegen

 

* Personer i alderen 18-64 med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Dersom du er susikker om du er i risikogruppe, bør du spørre legen din.