Hva skjer i oppstarten av arbeidet ved Ryggedalstunellen?

Bilde landmaling_3d_skanner_tunnelsikring-1 BMO

𝐇𝐯𝐚 𝐬𝐤𝐣𝐞𝐫 𝐢 𝐑𝐲𝐠𝐠𝐞𝐝𝐚𝐥𝐬𝐭𝐮𝐧𝐧𝐞𝐥𝐞𝐧?

Ryggedalstunnelen, innkjøringen til Bø, blir enveiskjørt med kolonnekjøring i halvannet år fremover. Arbeidet startet opp på kvelden 19. oktober. Flere bilister meldte om ingen aktivitet og ingen kolonnekjøring. Hva skjer?

Sverre Aarskog hos BMO Tunnelsikring AS kan fortelle at arbeidet er startet opp og at det i starten skal utføres en del arbeid som kanskje ikke oppfattes som særlig synlig for trafikantene. For noe av dette innledende arbeidet trenger de ikke stenge tunnelen. Aarskog ber likevel folk forholde seg til kolonnetidene, da det er dette som vil være normalen ganske snart.

- Natt til torsdag skal det landmålere inn i tunnelen. Det skal etter hvert renskes og sprenges en del fjell, og dette må kartlegges og planlegges før det fysiske arbeidet påbegynnes for fullt. Det er spesielt arbeid som sprenging og arbeider som krever stor plass av maskiner og utstyr, som gjør at det er nødvendig å stenge tunnelen og ha styrt trafikkavvikling. Det er farlig arbeid og vi må ta vare på både bilister og egne arbeidere under dette arbeidet, forteller Aarskog.

- Nå i starten er det også mye utstyr som skal komme på plass. Bommene er montert, men de må tilkobles strøm og skilt skal aktiviseres. Når bommene har fått strøm er det ledebilen alene som ivaretar kolonnene.

BMO har tilsvarende erfaringer fra Ibestad-tunnelen. Også der tok det litt tid før arbeidere og innbyggere ble vant med opplegget. – Det er selvsagt krevende å leve og arbeide under slike begrensninger, men vi ser heldigvis at det har gått seg til både for arbeidere, innbyggere og blålysetater, forteller Aarskog.

- Det skjer mye i og rundt tunnelen, selv om det ikke ser sånn ut. Vi må starte opp, kartlegge godt og forberede infrastrukturen før arbeidet setter i gang for fullt. Vi må også øve oss for å få kolonnekjøringene til å fungere problemfritt. Vi ber om Bø-fjerdingenes tålmodighet i denne prosessen og så skal vi gjøre det vi kan for at dette skal fungere, avslutter Aarskog.

Det er Nordland fylkeskommune som er byggherre. Bø kommune tar imot innspill fra sine innbyggere på Facebook messenger og post@boe.kommune.no, og vil videreformidle disse til fylkeskommunen.

 

Foto BMO