Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Bulistranda industiområde

Planforslaget og øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/13207/offentlig-ettersyn-forslag-til-omraadereguleringsplan-for-bulistranda-industriomraade-1-1-1-1-1/

Merknader sendes på e – post: dagmar.kristiansen@asplanviak.no eller pr. post til: Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes, innen 12.januar 2020.

Offentlig ettersyn av Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Eidet-Asterset

Planforslaget og øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på

https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/13209/offentlig-ettersyn-detaljreguleringsplan-for-gang-og-sykkelvei-eidet-asterset-1/

Merknader sendes på e – post: dagmar.kristiansen@asplanviak.no eller pr. post til: Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes, innen 12.januar 2020.

Skårvågen 1915

Høring planprogram for kulturminnplan

Bø kommune har startet arbeidet med kulturminneplan. I den forbindelse sender vi ut "Planprogram for kulturminneplan" på høring.