Gaukværøy

Høring og offentlig innsyn av akvakultursøknad - areal og biomasseendring Gaukværøy

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Planområde

Varsel om oppstart av detaljregulering for "Mårsundvågen"

I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering
for «Mårsundvågen» i Bø kommune. Plan ID 18672020.003.

Skårvågen 1915

Høring planprogram for kulturminnplan

Bø kommune har startet arbeidet med kulturminneplan. I den forbindelse sender vi ut "Planprogram for kulturminneplan" på høring.