Bussholdeplass

Ønsker innspill om busslommer og leskur langs fylkesveiene

Nordland fylkeskommune har bedt Bø kommune om hjelp til å koordinere innspill til behov og ønsker for busslommer og leskur langs fylkesveiene.

Skårvågen 1915

Høring planprogram for kulturminnplan

Bø kommune har startet arbeidet med kulturminneplan. I den forbindelse sender vi ut "Planprogram for kulturminneplan" på høring.