Helse- og omsorgs-etaten

Helse- og sosialsjef Torodd Gustavsen Tlf: 76 11 42 32 E-post: torodd.gustavsen@boe.kommune.no

 

 

Mellomledere

Mellomledere helse- og omsorg

Kommunelege I
Anders Svendsson

Tlf: 76 11 42 00
E-post: anders.svensson@bo.nhn.no

Leder for pleie og omsorgsavdelingen
Kurt Dahl

Tlf: 76 11 42 99
E-post: kurt.dahl@boe.kommune.no

Leder TTF
Janne Pettersen

Tlf: 76 13 84 55
E-post: janne.pettersen@boe.kommune.no

Prosjektkoordinator
Aina Olaisen

Tlf: 76 11 42 45
E-post: aina.olaisen@boe.kommune.no

Leder for pyksisk helse
Anne-Jorun Paulsen

Tlf: 76 11 42 00
E-post: anne.jorun.paulsen@boe.kommune.no

Leder for hjemmesykepleien
Monica Johnsen

Tlf: 76 11 42 79
E-post: monica.johnsen@boe.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut