Mellomledere

Mellomledere helse- og omsorg
Leder for helseavdelingen
Susanne Skog-Leite
Tlf: 76 11 42 42
E-post: susanne.skog-leite@boe.kommune.no

Kommunelege
Anders Svensson

Tlf: 76 11 42 00
E-post: anders.svensson@boe.kommune.no

Leder for pleie og omsorgsavdelingen
Fred Oluf Hanssen

Tlf: 76 11 42 32
E-post: fred.hanssen@boe.kommune.no

Leder TTF
Janne Pettersen

Tlf: 76 13 84 55
E-post: janne.pettersen@boe.kommune.no

Prosjektkoordinator
Aina Iversen

Tlf: 76 11 42 45
E-post: aina.iversen@boe.kommune.no

Leder for pyksisk helse
Kjersti Johnsen

Tlf: 76 11 42 00
E-post: kjersti.johnsen@boe.kommune.no

Leder for hjemmesykepleien
Linn I. With

Tlf: 76 11 42 48
E-post: linn.with@boe.kommune.no