Lederne og verneombudene i Bø kommune har deltatt i 3-dagers grunnkurs HMS arrangert av SØR TROMS HMS tjeneste. Kurset har blant annet formidlet kunnskap om:

 -  Lovkrav til systematisk HMS-arbeid

  - Aktører i HMS-arbeidet

  - Kartlegging av arbeidsmiljøet

  - Kommunikasjon og konflikthåndtering

  - Verneombudets rolle

  - Sykefraværsarbeid

  - Ergonomiske belastninger