Regelverk for Bø kommune sitt kontorfellesskap
Utlån av arbeidssted i kontorfellesskap for gründere og stedsuavhengig arbeid

Bø kommune har etablert et kontorfellesskap der du kan søke om å få låne kontorplass. Formålet med dette toårige tiltaket er å bidra til et større gründermiljø i kommunen, tilrettelegging av stedsuavhengige arbeidsplasser og tettere oppfølging av lokalt næringsliv. I kontorfellesskapet og dets omgivelser vil det være næringshageressurser og en blanding av bedrifter av ulike størrelser og utviklingsstadier.

Kontorplassene er møblert med nytt utstyr, og det er fellesarealer med blant annet printer, møterom, spiserom med kjøkken, kaffekrok og garderober. PC og telefon holder du selv. Det skal være kort saksbehandlingstid og det skal være lett å få innpass for målgruppen.

Bø kommune legger opp til at dette tilbudet skal være søknadsbasert av to grunner: Tilbudet er i hovedsak beregnet på bedrifter som har eller ønsker å etablere seg i Bø. Kommunen ønsker ikke å stå i veien for kommersielle utleiere i samme marked.

Det er et ønske om langsiktig utlån til daglig bruk, men også mulighet for å låne kortere tidsrom dersom det er ledig plass.

1.Formål

Formålet med næringshagen er å bidra til et større gründermiljø i kommunen, tilrettelegging av stedsuavhengige arbeidsplasser og tettere oppfølging av lokalt næringsliv.

2.Hva kan man søke om?

 1. Lån av kontorplass for gründer i kontorfellesskap inntil 12 måneder
 2. Korttidslån stedsuavhengig ved ledig kapasitet

3.Målgrupper

 1. Selskap som nettopp har startet en bedrift
 2. Personer som arbeider med å avklare om de skal etablere en bedrift
 3. Personer som arbeider stedsuavhengig

4.Tildelingskriterier

 1. Søker må være i en av målgruppene, og synligjøre et behov for å få låne kontor.
 2. Bedriften må ha intensjon om å etablere seg i Bø kommune, være etablert i Bø eller ha en annen tilknytning til kommunen.

5.Vurdering av søknad

 1. Søknadene vil bli vurdert, ut fra tildelingsbestemmelsene, tilgjengelighet, behov for å låne plass og sammensetningen i kontorfellesskapet.

6.Krav til søknaden

 1. Nødvendige personalia
 2. Beskrivelse av planlagt eller etablert bedrift
 3. Beskrivelse av hvorfor du ønsker kontorplass
 4. Ønsket tidsrom
 5. Send søknad til post@boe.kommune.no  eller ring næringskonsulenten på 76 11 43 24 

7.Øvrige bestemmelser

Dette tilbudet er ikke en rettighet. Kommunen står fritt til å gjøre sine vurderinger, samt å låne bort ledig kapasitet til søkere utenfor målgruppene. Prosjektet har en varighet til 31. april 2025.