Veterinærinstituttet mener det er viktig at folk som ferdes i naturen melder om de observerer økt dødelighet i fuglebestandene.

Normalt å finne død fugl i naturen

Det er helt normalt og fra tid til annen finne død fugl i naturen. Ville fugler dør av ulykker eller sult,, De kan tas av rovdyr eller rammes av ulike sjukdommer. Unaturlig blir det først dersom du finner flere døde fugler innenfor et begrenset område. Slike funn, særlig over kort tid, kan være et tegn på utbrudd av en smittsom sykdom blant fuglene.
Om du skulle finne flere døde, døende eller sjuke fugler innefor et avgrenset område i løpet av kort tid, ta kontakt med det lokale Mattilsynet på telefon 06040. Nummeret gjelder for hele landet og setter deg i forbindelse med distriktskontoret der du befinner deg. Mattilsynet vil vurdere saken nærmere, og tar stilling til om materiale skal sendes til Veterinærinstituttet for nærmere undersøkelse.

God hygiene viktig ved funn av fugl

Om mulig bør du la være og håndtere døde fugler du finner ute i naturen. Om du må gjøre det vær forsiktig og utvis god hygiene. Fugler kan være bærere av ulike smittestoff, som ved ufornuftig handtering, kan overføres til mennesker. Ved håndtering av større fugler bruk alltid hansker. Men det er liten eller ingen hjelp i å bruke hansker om du ikke tar dem av, og reingjør dem etter å ha handtert fuglekadaveret.
Mindre fugler kan du plukke opp på samme måte som mange hundeiere plukker opp hundens etterlatenskaper. Putt handa inn i en tett plastpose, grip tak i fuglen og vreng posen rundt den.
Uansett hvilke metode du benytter vask hendene godt med såpe og vann ved første anledning.

Når du har funnet en eller flere døde fugler ring Mattilsynet så snart du kan og spør hva du skal gjøre med dem. Mattilsynet har folk du kan nå på telefon på vakt hver eneste dag døgnet rundt.
(Kilde: Veterinærinstituttets og Mattilsynets nettsider)