Nybygg til boligformål eller total rehabilitering av gamle bygg til boligformål, der det foreligger dokumentasjon på kostnad på 3 mill. eller mer, og med ferdigattest etter 01.01.2020, er fritatt for eiendomsskatt i påfølgende 5 år.