Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne!

Kulturminne

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere søke støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke.

 

Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne!

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de
eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Siden Kulturminnefondet ga sine første tilskudd i 2003, har nærmere 5000 prosjekter fått støtte på til sammen 780 millioner kroner. I 2019 deler de ut over 100 millioner kroner til prosjekter over hele Norge.

 

Hva støttes?

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygninger, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. De legger vekt på kommunenes kulturminneplaner, og målet er at et mangfold av landets kulturminner blir bevart og tatt i bruk i framtida for felles opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Her kan du lese mer om prioriteringer og spørsmål som ofte blir stilt.

 

Løpende søknadsfrist

Tidligere har det vært én årlig søknadsfrist, men fra i år er denne løpende. Det betyr at private eiere når som helst kan sende Kulturminnefondet en søknad.

Her finner du Kulturminnefondets søknadsskjema og veiledning til søknaden.

 

Bildet krediteres Einar Engen/Kulturminnefondet.