Egen helsetelefon for barn og ungdom: 90 18 74 91

mobil

Bø kommune ved Bø helsestasjon har opprettet en egen telefon for barn ungdom som ønsker kontakt med helsesykepleier ved samtale eller SMS. Telefonen vil besvares på hverdager kl 08.00 – 15.30. 

For å gjøre det litt enklere for barn og unge å få kontakt med helsesykepleier har bø helsestasjonen opprettet en egen telefon for barn og unge som ønsker kontakt med helsesykepleier ved samtale eller SMS. Telefonen vil besvares i vanlig kontortid (hverdager kl 08.00 – 15.30) av helsesykepleier Linn With eller Gunnhild Paulsen.

Hvis helsesykepleier ikke har anledning å svare umiddelbart, vil hun ringe opp/svare SMS i løpet av kort tid.

Barne og ungdomstelefonen har telefonnummer 90 18 74 91