Jodtabletter ved risiko for radioaktivt nedfall.

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler.

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt over hele landet som tiltak ved atomhendelser i Ukraina. De skal bare tas etter råd fra myndighetene. Råd vil bli gitt gjennom mediene og relevante myndigheter og på kommunens hjemmesider og Facebook. Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke. 

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn.

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter. 

Hvor får jeg tak i jod-tabletter?

Alle i målgruppene anbefales å kjøpe jod-tabletter reseptfritt på apoteket for å ha i beredskap.

Dersom en atomulykke oppstår, har kommunen et lager av jod-tabletter som kommunen vil distribuere til skolene, barnehagene, gravide og ammende på det tidspunkt statlige myndigheter gir slik beskjed. Innbyggerne i Bø kommer til å få beskjed på hjemmesiden, facebook, og på SMS hvor tabletter kan hentes. Bø kommune har nok jod-tabletter til alle i målgruppene.