𝗥𝗬𝗚𝗚𝗘𝗗𝗔𝗟𝗘𝗡 𝗧𝗨𝗡𝗡𝗘𝗟 𝗘𝗥 𝗛𝗘𝗟𝗧 𝗦𝗧𝗘𝗡𝗚𝗧 𝗧𝗢𝗥𝗦𝗗𝗔𝗚 𝟭𝟱. 𝗝𝗨𝗡𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝟭𝟳.𝟯𝟬-𝟮𝟬.𝟬𝟬
Ryggedalen tunnel, eneste vei inn og ut av Bø, er under utbedring og i dag skal tunnelen 𝘀𝘁𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗵𝗲𝗹𝘁 i noen timer for en omfattende øvelse. Deltakere på øvelsen er brannvesenet, politiet, 110-sentralen,112-sentralen, AMK, entreprenører samt Vegtrafikksentralen, i tillegg til Nordland fylkeskommune.
Hovedtema for ø𝘃𝗲𝗹𝘀𝗲𝗻 er varsling av trafikkulykke, koordinering av nødetatene, sikring av skadested, berging og redning, og evaluering i etterkant. Scenariet er en kollisjon med flere biler involvert. Det simuleres flere skadde personer, av ulik alvorlighetsgrad. Bø kommune deltar med sine blålys-ressurser i øvelsen. Målet er å gjøre tunnelen trygg for alle veifarende.
Tunnelen er altså helt stengt denne perioden.
Det er Nordland fylkeskommune som eier veien og tunnelen og står ansvarlig for arbeidet som gjøres. Du kan lese pressemeldingen fra NFK her
Bilde: Den nye brannbilen til Bø kommune