Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Bø kommune bygger ut flere bredbåndsområder

Nå ligger alt til rette for å starte planleggingen av bredbånd i områdene «Ringstad – Auvåg – Pollen – Pollåsen» og «Guvåg – Røsnes – Haugsnes». Dette er områder med svært spredt bebyggelse og lange avstander, og utbyggingen ville ikke latt seg realisere uten tilsagnet på nærmere ni millioner fra Nordland fylkeskommune og egenandel på 30 % fra Bø kommune.

Bø var en av åtte kommuner som fikk sine søknader innvilget via potten til Nordland fylkeskommune. Slike tilskudd kan kun gis utbygging for husholdninger og virksomheter som enten mangler bredbåndstilknytning eller har mindre enn en viss hastighet i sitt tilbud. Dette betyr at fritidsboliger ikke teller med i støttebeløpet, men når anlegg blir bygd ut er det vanlig at fritidsboliger innenfor anleggsområdet får tilbud om tilknytning fra utbygger. 

Midlene som er vedtatt fra Nordland fylkeskommune og Bø kommune betegnes som offentlig støtte, og denne offentlige støtten skal nå ut på anbud der utbyggere av bredbåndsnett kan være med i konkurransen om å motta den. Denne prosessen vil ta tid, men vi ser frem til å tette enda flere hull i bredbåndstekningen i Bø.

Saksfremlegget finner du på sak 65/2023 her

Fugl p streng[1]

Sist oppdatert 16. oktober 2023