-Elgvaldene i Bø, jeger- og fiskeforeningen og viltforvalterne i Øksnes, Sortland og Hadsel har mottatt særskilte brev om høringen, men vi tar imot svar fra alle som ønsker å ha en mening om saken, sier Ulla Thorsen i Bø kommune.

Trykk her for å laste ned høringsdokumentet.

Hun peker på at grunneierlag som har interesser i elgforvaltningen også bør uttale seg. Bø kommune har ikke funnet noen organisasjoner fra Bø i frivilligregisteret som har navnet «grunneierlag» i seg.  Grunneierlag som vil bli hørt, må gjerne sende høringsinnspill.

Trykk her for å se hvem som står i frivilligregisteret fra Bø.

Trykk her for å registrere en organisasjon i frivilligregisteret

Landbruksrådgiveren sier at dersom høringsinstansene ønsker at rådene skal bli lyttet til, må det skrives en begrunnelse.

Høringen er åpen for alle.

-Høringsspørsmålene er tredelt. Spørsmål 1, som jeg antar flest kanskje har synspunkter på, gjelder størrelsen på elgkvoten i år. Spørsmål 2 gjelder fordelingen mellom ku, kalv og okse. Spørsmål 3 gjelder beitetaksering og skal bare besvares av elgvaldene og grunneierlagene.

Høringsfristen er 31. mai.