Barn og utdanning

Her finner du informasjon om kommunens tjenester som har med oppvekst å gjøre.

Sammen skal vi bidra til at alle barn og unge skal få oppleve at Bø kommune er en god kommune å vokse opp i.

I Bø har vi barnehager på Vinje, Straume og Eidet. Vi har gode barnehager i vår kommune, og i løpet av 2017 starter vi utbygging og renovering av Straume barnehage.

Vi har tre barneskoler, på Steine, Straume og Eidet. Bø Ungdomsskole er lokalisert på Asterset. Vi har til sammen 250 elever i Bø. Felles satsingsområder er bla. vurdering for læring, klasseledelse og IKT

Voksenopplæringa er lokalisert ved Steinesjøen. Her får mer enn 50 personer norskopplæring eller går på Grunnskole for voksne.