Gnr. 48 - Nykvågen

Postkortmotiv fra havna i Nykvågen (årstall mangler) Kortet er lånt av Grethe M. Sedeniussen

Navnet har vært skrevet: Nywkæ waagha i Aslak Bolts jordebok fra 1440, Niukevaag. i Olav Engelbrektssons jordebok fra 1530, Niuckuog og Niuckeuog 1567, Nygeuog, Nykennuog og Nyggeuog i 1610, Nyckeuog 1614, Nychevog 1723.

Oluf Rygh skriver i Norske gaardsnavne: ”Ligger ved en Vaag lige ovenfor Nyke, og Navnet er sms. med dette Gaardnavn.” Nykvågen kan ein forstå som «vågen innom Nykan» eller «vågen som kjem Nyke til», skriver Finn Myrvang i Bøfj. -83.

Sisteleddet våg betyr: ”bukt, smalt sjøstykkke som skjer seg inn i landet”. Se tolkinga av førsteleddet i navnet under gnr. 49 Nyke.


Arve Elvik

Nykvågen[1].jpg