Skolerute for skoleåret 2017/2018

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte(FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skolerute, for eksempel i forbindelse med skolearrangement o.l. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller.
 

Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving

-To dager før skolestart

-To dager i oktober

-Ytterligere to dager i løpet av skoleåret

b) For skoleåret 2017/2018 ble det delegert til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland Fylkeskommune.

Måned

 

Skoledager

August

Skolestart mandag 21.august

  9

September

 

21

Oktober

Høstferie 4-6.oktober

19

November

Elevfri 17. november

21

Desember

Siste skoledag før jul 21.desember

15

Januar

Skolestart 3.januar

21

Februar

Vinterferieuke uke 8: 19.-23.feb.

15

Mars

Påskeferie f.o.m.26.03

17

April

Påskeferie  t.o.m..03.04

19

Mai

Elevfri 11.mai og 18. mai

Pinse 19.-21.mai

17

Juni

Siste skoledag 22.juni

16

Sum

 

190

Tips en venn Skriv ut