SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2015/2016

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller. Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller. Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving.
- 2 dager før skolestart
- 07. og 08. oktober
- Ytterligere 2 dager i løpet av skoleåret

b. Fra og med skoleåret 2016/2017 delegeres det til rådmannen å fastsette Bø kommune sin skolerute basert på forslag fra Nordland Fylkeskommune.Med vennlig hilsen
 

MÅNED

 

SKOLEDAGER

 August

Skolestart mandag 17. august.

11

September

 

22

Oktober

Høstferie for elevene 7. 8. og 9.oktober

19

November

Fri for elevene 20. november

20

Desember

Siste skoledag før jul 18. desember.

14

Januar

Første skoledag etter jul 4. januar

20

Februar

Vinterferie f.o.m. 22. februar - t.o.m. 26. februar

16

Mars

Siste skoledag før påske 18. mars. Første skoledag etter påske 30.mars

16

April

 

21

Mai

Fri for elevene 6. mai

18

Juni

Siste skoledag før ferien 17. juni.

13

 

SUM

190

Gundar Jakobsen
Skole- og barnehagesjef
Tips en venn Skriv ut