Fra møtet i Formannskapet den 14.03.2013

Skolerute 2013-2014

Rektor ved den enkelte skole kan sammen med representanter for foresatte (FAU) avtale undervisning til andre tidspunkt enn hva som fremgår av skoleruta, for eksempel i forbindelse med skolearrangement ol. på ettermiddag/kveldstid. Det kan ikke påregnes skoleskyss i slike tilfeller. Melding om endring av skoleruta skal sendes foresatte og skolesjefen i god tid.

Skolens rektor fastsetter ansatte sin oppmøtetid iht. lov og avtaler, men minimum 6 skolefrie dager skal benyttes til felles planlegging eller kompetanseheving

MÅNED

 

SKOLEDAGER

 August

Skolestart onsdag 21. august.

 8

September

 

21

Oktober

Høstferie for elevene f.o.m. torsdag 10.oktober t.o.m. fredag 11.oktober

21

November

Fri for elevene fredag 22. november

20

Desember

Siste skoledag før jul fredag 20. desember.

15

Januar

Første skoledag etter nyttår torsdag 02. januar.

22

Februar

Vinterferie f.o.m. mandag 24. februar t.o.m. fredag 28. februar

15

Mars

 

21

April

Siste skoledag før påske fredag 11. april
Første skoledag etter påske onsdag 23. april.

15

Mai

Fri for elevene fredag 2. og fredg 30. mai

18

Juni

Siste skoledag før ferien fredag 20. juni.

14

 

SUM

190

Tips en venn Skriv ut