Gnr. 70 - Kråkberget

Postkortmotiv fra Kråkberget 1950 –55 (Telemark Flyselskap AS) Kortet er lånt av Asbjørn Hanssen

Gårdsnavnet er skrevet Krogeberig i 1610, Krageberg i 1614 og Krogberg i 1723. Navnet finnes også i bestemt form med ulike stavemåter. Den markerte fjellknatten som stikker opp midt i området, har gitt gården navnet, og det er sikkert fuglenavnet som danner den første delen.

Kråkberget nevnes første gang i 1610, og da hadde stedet antakelig vært øde lenge, kanskje heilt fra Svartedauen. Et eget samisk navn på Kråkberget er ikke kjent.

Arve Elvik

  Kråkberget[1].jpgKråkberget[2].jpg

Tips en venn Skriv ut