Gnr. 71 - Sommarland

Sommarland ca. 1952 Originalbildet er lånt av Gulldis og Arne Martinussen

Navnet er skrevet Sommerland i 1838, men den lokale uttalen er alltid Sommarland med -a-, som også i dag er offisiell skrivemåte. Sjøl om betydninga av hvert ledd i navnet er opplagt, er navnet likevel ikke heilt enkelt å forklare.

Førsteleddet sommar- er mye brukt i naturnavn i Nordland, til dels også i navn på bruk og matrikkelgårder, men sammensetningen med -land er einestående. Leddet sommar- gir meining når det brukes om et sted der en bestemt aktivitet foregår sommers tid, mens den drives andre steder til andre årstider. Endinga -land tyder på at området opprinnelig blei brukt som beitemark eller slåtteteiger i utmark, og gårder med navn av denne typen blir vanligvis regna for å være svært gamle, tusen år eller mer. Men her navngir det en liten gård som har ligget mye øde, og som neppe blei bosatt så tidlig.

Området kan ha vært nytta på to ulike måter opp gjennom hundreåra; enten som sæter av fiskerbøndene på de jordfattige yttergårdene, eller som sommerboplass av samer som bodde inne på Langøya eller kanskje enda lenger øst.

Den siste tolkinga har mye for seg. I Nordland finner vi flest navn med sommar- som førsteledd i kommuner med sterke samiske innslag i befolkninga, særlig sterkt står disse navna i Tysfjord.

Arve Elvik

Sommerland_76_1.jpg

Tips en venn Skriv ut