Gnr. 3 - Haugsnes

Kvernfjorden, Haugsnes ca.1992. Originalbildet er lånt av Lillian Olsen

Navnet på gården skrives Huxnes i 1567, Huigsnes i 1610, Hugsnes i 1614, Haugsnæs i 1713 og Hauxnes 1761.

Oluf Rygh sier i "Norske Gaardnavne": "Første led kan være haugr, haug. De ældste skriftformer gjør det mindre sandsynlig at det skulde være mandsnavnet Haukr." Dette navnet skulle være lett og endefram å tyde, det er rett og slett sammensatt av genitivsforma av haug og nes.

Navnet blir brukt i ubestemt form "på Haugsnes" i dagligtalen. Dette kan tyde på at vi her har å gjøre med en gammel gård.

Arve Elvik

Haugsnes[1].jpg
 

Tips en venn Skriv ut