Dette skoleåret er vi 21 ansatte:

Ansatte ved BUSK 2019-2020

På gul base (8.trinn) finner du: Heidi Myhre, Anders Johnsen, Lena Tobiassen, Tommy Nilsen, Viktoria Paulsen og Rebecca Heidenberg Midtgård.

På blå base (9.trinn) finner du: Linda Paulsen, Torill Ditlevsen, Morten Rønningen og Silje Solberg.

På grønn base (10.trinn) finner du: Trine Solvang, Mats Hulthin, Heidi Hansen, Ida Emilie Johnsen, Aisha Abakar Mdh Adam og Nezar Mhd Talab.

I tillegg er vi renholdere Philiflor Olsen og Janie Gården, vaktmester André Olaisen, rådgiver Inger Kristoffersen og rektor Trine Graff.