Om oss

Steine skole er en firedelt skole for 1-7 klassetrinn med 64 elever.
Vi har SFO med to stillinger, 2 renholdere, vaktmester, assistenter, 8 lærere og rektor.

Vi vil spesielt nevne Vurdering for Læring som et sentralt elementer dette skoleåret.

Vi ønsker at elevene på skolen vår skal være:

  • Være aktive og beviste i forhold til sin egen læring

  • Få en forståelse av kompetansemålene i de ulike fag

  • Velge hensiktsmessige lærings- og lesestrategier

  • Vurdere eget arbeid

  • Bruke tilbakemeldinger (fra lærer og medelever) for videre læring

  • Være aktive læringsressurser for hverandre

 

Steine skole ønsker å være en helsefremmende skole.

Det innebærer at vi ønsker å bidra til god helse, trivsel, læring og gode holdninger for elever og ansatt.

Steine skole har et fantastisk utemiljø med muligheter for masse ulike aktiviteter.

Skoleåret 2017-2018 vil skolen i samarbeid med de andre skolen i Bø jobbe med å lage en ny virksomhetsplan for skolen.

Tips en venn Skriv ut