Kommunale veier

Møkland2

Vi har ca. 54 km. veger å vedlikeholde. Alt vedlikehold er satt ut på anbud.

Vintervedlikeholdet er inndelt i 7 roder (brøytes med plog) og 3 soner Eidet, Straume og Steine (ryddes med fres/skuffe o.l.) og blir i helhet utført av innleide private entreprenører. Alle veier skal være ferdig brøytet før kl 07:00 på hverdager (samme brøytefrekvens som fylkesveger).

 

Tips en venn Skriv ut