Nyheter

 • Legen

  Samme telefonnummer til legevakten i hele landet

  Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.
 • Fjærvollstranda høsten 2015

  Straume skole på Fjærvoll-stranda

  Godværsdager må utnyttes max! Bading, grilling, krabber og sandslott - kan det bli bedre? 1.-4.trinn leide buss for anledningen, mens 5.-7.klasse syklet. Vi var alle enige om at vi hadde en topp dag!
 • Festgudstjeneste og konsert i Malnes kirke

  Nytt orgel i Malnes kirke er ferdigstilt. Velkommen til festgudstjeneste med innvielse av orglet, og konsert, - Malnes kirke 30.08. 2015. Se pressemelding på http://www.boe.kirken.no  
 • Mangler du valgkort?

  Mange kommuner opplever i år at en del valgkort kommer i retur. Grunnen kan være flere. En årsak er ufullstendige adresser. Andre grunner kan være at innbyggere har flyttet og ettersendelsesperioden er utløpt. Departementet og kommunene informerer om valget på flere måter og i flere kanaler, bl.a. gjennom valgkort, ...
 • Kirkevalget 2015

  KIRKEVALGET 14. september 2015

  Forhåndsstemming, valgkort, utlegging av manntall, valgdag, valgsteder, og åpningstid. Se mer informasjon på http://www.boe.kirken.no/
 • Mange turister har funnet veien til Bø, også i år. Det setter vi stor pris på.

  Vi ønsker oss at de skal få en god opplevelse av besøket og forsøker i så måte å legge til rette for dem, blant annet ved utplassering av søppelkontainer på enkelte nøkkelpunkter rundt omkring i Bø. Disse tømmes etter faste behovsprøvde intervall. Vi registrerer imidlertid at disse søppelkontainerne også benyttes av fa...
 • Folkeavstemming om kommunesammenslåing

  Kommunestyret i Bø vedtok den 26. mars 2015 at det skal avholdes en rådgivende folkeavstemming samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Spørsmålet er: «Skal Bø slå seg sammen med andre kommuner.»
 • Kirkevalget 2015

  VALGLISTE - Til nytt menighetsrådvalg i Den norske kirke, Bø og Malnes sokn

  Mandag 14.09. 2015 er det valg på nytt menighetsåd i Bø og Malnes sokn. Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer for perioden november 2015 – november 2019. Godkjent valgliste for Bø og Malnes sokn er slik:
 • Byggesaksforskrfitbilde

  Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

  Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Se forskriften HER  
 • DAB forside

  FM-radio erstattes med DAB+ i 2017

  Først ut er Nordland !   Se hele brosjyren
nyhetsarkiv >>