Nyheter

 • Mannen fra havet med prisme
 • INTERN UTLYSNING - Førstekonsulent vikariat hos NAV i Bø

  1 vikariat i 100% stilling, ledig fra 1.1.18 og ett år. Navs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet og samtidig sikre rettighet til velferdsytelser. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver  i en organisasjon med svært viktige samfunnsoppdrag. Nav er et partnerskap mellom stat og komm...
 • skolevalg ingress 2

  Skolevalg på Steine skole

  Elevene fra 4. til 7. klasse på Steine skole hadde skolevalg, og SV gikk av med en klar seier med hele 49,5% av stemmene. Valget ble avholdt i valglokalet til Steine krets med ekte stemmesedler. Vi fikk også bruke valgurnen.
 • Folkehelse 2017

  PROGRAM FOR FOLKEHELSEUKA I BØ 2017

          Folkehelseuka er en uke med ei ekstra markering av alt det fantastiske folkehelsearbeidet som gjøres i kommunen gjennom hele året. Skolene og barnehagene i Bø jobber hele året med å bli helsefremmende. Denne uka vil de ha ulike markeringer på skolen i forbindelse med folkehelseuka. Straume skole ...
 • Det er koselig å spise sammen

  Tirsdagstreff

  Bø kommune starter opp Tirsdagstreff 26. september kl 12:30. Tilbudet er til eldre som bor hjemme eller i omsorgsbolig.
 • Trær langs vei

  VEGETASJON LANGS OFFENTLIGE VEIER OG AVKJØRSLER I BØ KOMMUNE

  Bø kommune er positiv til vegetasjon og bruk av denne på og ved eiendommer. I enkelte situasjoner kan hekker, busker og trær imidlertid være til hinder for ferdsel på veiene, spesielt med henblikk på utføring av offentlige tjenester som veivedlikehold (grøfting, grusing, høvling, snøbrøyting m.m.), samt lastebil-/busst...
 • Adopter en strand

  "Adoppter en strand" skal danne grunnlaget for reglemessig og kontinuerlig rydding av et omfattende antall norske strender. Les mer: her
 • geometriske figurer
 • 1

  1.klasse på Steine skole

  Da er Tobias, Trym, Marit, Ola-Johan, Emil, Mikkel og Emma begynt i 1.klasse på Steine skole. En flott gjeng som vi gleder oss til å bli kjent med.
 • Renovest søppelsekk

  STRANDRYDDING I BØ

  GRATIS UTLEVERING AV BLANKE OG HVITE SEKKER – OG INNHENTING AV SØPPEL Bø kommune deltar i strandryddeaksjonen – et krafttak mot marin forsøpling i Vesterålen. Strandryddeaksjonen pågår hele 2017. Vi deler ut blanke sekker (1 rull – 10 sekker) og store hvite sekker (rommer 10 blanke sekker), samt strandryddeskjema...
nyhetsarkiv >>