Nyheter

 • Fotgjenger
 • IMG_1092
 • Kulturmidler 2017

  Fristen for å søke om kulturmidler 2017 er endret til 1. september. Retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du her: Kulturmidler
 • Ingress sfo vetten

  SFO på Steine - dagstur til Vetten

  Kjempefin tur til Vetten. Store og små fra SFO på Steine skole koste seg ute. Fint turvær, godt humør, trivelig selskap og god turmat, alt dette gjorde at dagen ble perfekt.
 • mEDALJEVINNERE

  Medaljer og diplom til Steine elever

  I dag har spreke elever fra 5., 6. og 7.klasse fått diplom og medalje for innsatsen på den kommunale idrettsdagen.
 • TRIVSELSLEDERE VÅR 2017

  Trivselslederne på Steine skole

  Flinke trivselsledere får ferie.
 • VINNERE SYKKEL 2017

  Sykkel-/gå aksjon på Steine skole

  Også i år har elevene på Steine skole brukt sykkel eller beina for å komme seg til og fra skolen.
 • Renovest søppelsekk

  STRANDRYDDING I BØ

  GRATIS UTLEVERING AV BLANKE OG HVITE SEKKER – OG INNHENTING AV SØPPEL Bø kommune deltar i strandryddeaksjonen – et krafttak mot marin forsøpling i Vesterålen. Strandryddeaksjonen pågår hele 2017. Vi deler ut blanke sekker (1 rull – 10 sekker) og store hvite sekker (rommer 10 blanke sekker), samt strandryddeskjema...
 • Folkehelsetiltak

  Utlysning av tiltaksmidler

  Bø kommune har 20 000 kroner til disposisjon for frivillige lag og foreninger som setter i gang folkehelsetiltak rettet mot flyktninger. Det er ingen søknadsfrist, men tiltakene må settes i gang i 2017. Les mer her.
 • Omsorg barn

  NAV BØ HAR LEDIGE STILLINGER SOM STØTTEKONTAKTER

  Lyst på en spennende og utfordrende jobb? Hovedmålet med støttekontakt er å gi den enkelte bruker en meningsfull fritid. Avhengig av brukerens behov, ønsker og interesser kan støttekontakten nyttes til individuelt samvær eller som brobygger til fritidsaktiviteter eller andre mennesker.
nyhetsarkiv >>