Nyheter

 • Engelsk ute 1

  Engelsktime ute i snøen på Steine skole

  Engelskfaget blir ekstra trivelig når vi kan jobbe ute, mener elevene på 4. trinn.
 • Frosne vannrør

  Situasjonen med langvarig barfrost i kommunen gjør at store deler av ledningsnettet er påvirket av frost og tele. På grunn av kapasitet og økonomi er vi nødt til å prioritere frosne ledninger til boliger og næringsbygg først. Fritidsbygg blir tatt etter hvert. Vi vil samtidig anmode innbyggerne å være bevisste på va...
 • fiskepakker

  Fisk på menyen på Steine skole

  Som et av elementene i Vinterfesk-uka på skolen laget vi fiskepakker på grillen.
 • Blomsten krokus

  Aktivitetskalender for Bøheimen i mars

  Aktivitetskalenderen for mars  Pårørende iviteres spesielt til å delta på allsang på avdelingene.
 • Erkjentlighetsgaver til ansatte i Bø kommune

  Utdeling av erkjentlighetsgaver

  Ordfører, rådmann og etatsjefer hadde i dag et lite hyggelig samvær med alle de som har jobbet i 20, 30 og sågar 40 år i kommunens tjeneste.
 • Søknad på barnehage- og SFO-plass

  Det er ledige plasser i barnehage og SFO for barnehage-/SFO-året 2018/2019. Alle som ønsker plass i barnehage og SFO i denne perioden må søke nå.  Elektronisk søknad finnes på kommunens hjemmeside HER. Søknadsfrist er 01.04.18
 • Høring - SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN HYTTEFELT VIKERVÅGEN

  Det søkes på vegne av grunneiere om en mindre endring av reguleringsplan for hyttefelt i Vikervågen, jf. PBL § 12-8. Eventuelle merkander sendes til Bø kommune, Rådhuset, Veaveien 50, 8475 Straumsjøen innen 20. april 2018
 • Skattelister - eiendomsskatt 2018

  Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§3 og 4 vedtok Bø kommunestyre i 2014 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med skatteåret 2016. Bø kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen å videreføre nevnte skattlegging av eiendom.
 • Renovasjon

  Sett beholderen nærmest mulig vei på tømmedag

  Renovasjonsbiler med automatisk løftearm renoverer i flere byer i Nord-Norge i dag, og nå er det Reno-Vest sin tur til å ta i bruk denne teknologien. Det betyr at vi som kunder må følge visse henstiller: Se brosjyren fra Reno-Vest
 • Venner

  NAV BØ HAR LEDIGE STILLINGER SOM STØTTEKONTAKTER

  Lyst på en spennende og utfordrende jobb? Hovedmålet med støttekontakt er å gi den enkelte bruker en meningsfull fritid. Avhengig av brukerens behov, ønsker og interesser kan støttekontakten nyttes til individuelt samvær eller som brobygger til fritidsaktiviteter eller andre mennesker.
nyhetsarkiv >>