Nyheter

 • Intern utlysning - HELSESØSTER

  Med forbehold om kommunestyrets godkjenning har Bø kommune ledig 100 % fast stilling som helsesøster med tiltredelse snarest. Stillingen er nyopprettet og lyses ut som ledd i kommunens satsing på barn og unge.
 • Aktivitetsvenn

  BLI MED, BLI EN AKTIVITETSVENN

  Bø kommune ønsker å starte opp med aktivitetstiltaket Aktivitetsvenn. Målet er å bidra til at personer med demens kan få gode opplevelser i hverdagen.
 • Rådmannens forslag til budsjett 2016

  Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 ble lagt fram onsdag 17. november 2015. Formannskapet skal behandle saka i sitt møte den 25. november 2015. Budsjett og økonomiplan blir endelig vedtatt den 10. desember 2015.
 • Newtonrom

  6.-klassinger på Newtonrommet

  Onsdag 11. november var 6. klasse fra Straume skole på Newtonrommet på Sortland.
 • arbeidere_tak_620

  Lokal godkjenning opphører fra 01.01.2016

  Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører 1. januar 2016. Fra nyttår skal foretakene i stedet sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Samtidig skal den sentrale godkjenningsordningen styrkes.
 • Finn Myrvang fikk kongens fortjenstmedalje

  H.M.Kongen har tildelt Finn Myrvang Kongens fortjenestemedalje

  Bø kommune gratulerer. Det er Julie Sæther, Johan Borgos, Erik Bugge og Arve Elvik som har satt fram forslaget.  
 • Skadeforebygging og sikkerhetsfremmende arbeid

  Bø har i samarbeid med de andre kommunene i Vesterålen satt i gang et utviklingsprosjekt for styrking av skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid. Dette prosjektet vil gå over fire samlinger og avsluttes høsten 2016.
 • Basar på Steine skole

  Elevene på skolen arrangerte basar til inntekt for en SOS-barneby i Tanzania.
 • Vaktmesterne

  Heisen på Bøheimen i drift igjen

  Endelig er heisen på Bøheimen i drift igjen, bl.a. takket være iherdig innsats fra vaktmester Steinar Lihaug og Jon Leo Hansen
 • Trivselsledere 1_800x533

  Trivselslederne Steine skole

  Høstens trivselsledere har nå vært på kurs og kommet i gang med jobben sin ute i friminuttene.
nyhetsarkiv >>