Nyheter

 • Pleie- og omsorgsavdelingen søker ferievikarer for sommeren 2018

  Se full annonsetekst her. Søknadsfrist er 15.03.18. For nærmere opplysning om stillingene kan man henvende seg til koordinator Aina Olaisen - tlf 76114245 eller pleie- og omsorgsleder Krut Dahl - tlf 76114299. Link til Jobbnorge.no
 • Isborg 2018_800x419

  Isborg på Steine skole

  Tradisjonen tro, vi bygger isborg på Steine skole for å feire at sola er tilbake.
 • Beredskapsøvelse

  Beredskapsøvelse i Bø

  Kriseledelsen i Bø kommune øver innimellom på diverse mulige krisehendelser. Ofte i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.  Denne gangen gikk øvelsen ut på å drøfte ulike scenarier ved utbrudd av en pandemi. Dette med sikte på å kunne opprettholde viktige helsetjenester og øvrige tjenester i kommunen i en situasjon der...
 • Aktivitetsvenn

  BLI MED, BLI EN AKTIVITETSVENN

  Bø kommune ønsker å starte opp med aktivitetstiltaket Aktivitetsvenn. Målet er å bidra til at personer med demens kan få gode opplevelser i hverdagen.
 • Venner

  NAV BØ HAR LEDIGE STILLINGER SOM STØTTEKONTAKTER

  Lyst på en spennende og utfordrende jobb? Hovedmålet med støttekontakt er å gi den enkelte bruker en meningsfull fritid. Avhengig av brukerens behov, ønsker og interesser kan støttekontakten nyttes til individuelt samvær eller som brobygger til fritidsaktiviteter eller andre mennesker.
 • Forskrift til offentlig ettersyn

  Forslag til ny forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside www.boe.kommune.no og hos Fellestjenesten på Rådhuset.
 • Brudepar

  Bø kommune kan fra 01.01.18 foreta vigsler

  Bø kommune har vedtatt retningslinjer for ikke-kirkelige vigsler i kommunen. Ordfører og varaordfører innehar vigselsmyndigheten i kommunen. Les mer for å se retningslinjene.
 • Rådhuset
 • Håndbok for verger

  VIL DU BLI VERGE?

  Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Bø kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere.  Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser og behov. 
 • Det er koselig å spise sammen

  Tirsdagstreff

  Bø kommune arrangerer Tirsdagstreff hver tirsdag kl 12.30 i kantina på Bøheimen. Tilbudet er til eldre som bor hjemme eller i omsorgsbolig.
nyhetsarkiv >>