Nyheter

 • Venner

  NAV BØ HAR LEDIGE STILLINGER SOM STØTTEKONTAKTER

  Lyst på en spennende og utfordrende jobb? Hovedmålet med støttekontakt er å gi den enkelte bruker en meningsfull fritid. Avhengig av brukerens behov, ønsker og interesser kan støttekontakten nyttes til individuelt samvær eller som brobygger til fritidsaktiviteter eller andre mennesker.
 • Aktivitetskalender for Bøheimen

  Her er aktivitetskalender for Bøheimen for januar. Pårørende inviteres spesielt til å delta på allsang på avdelingene.
 • Arealplanbilde

  Hvordan finner jeg fram i den nye arealplanen?

  Arealplanen er et godt verktøy for nærings- og samfunnsutvikling. Lurer du på hvordan du bruker den? Ta en kikk i dette dokumentet.  
 • Forskrift til offentlig ettersyn

  Forslag til ny forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside www.boe.kommune.no og hos Fellestjenesten på Rådhuset.
 • Fasit

  Løsninga på julenøttene

  At julenissen er en trivelig kar som kommer pipeveien på julaften, visste nok både store og små. Men at "bell" er et godt, gammelt vesterålsord for seng, skjønner vi var nytt for noen. Det er artig at så mange har engasjert seg i årets julenøtter. Du finner alle svarene i fasiten.
 • Brudepar

  Bø kommune kan fra 01.01.18 foreta vigsler

  Bø kommune har vedtatt retningslinjer for ikke-kirkelige vigsler i kommunen. Ordfører og varaordfører innehar vigselsmyndigheten i kommunen. Les mer for å se retningslinjene.
 • Vannmåler

  Vannmåleravlesing

  Alle som har registrert vannmåler må lese av og melde inn målerstand før årsslutt for å få beregnet riktig forbruksgebyr. 
 • Rådhuset
 • Håndbok for verger

  VIL DU BLI VERGE?

  Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Bø kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere.  Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser og behov. 
 • Det er koselig å spise sammen

  Tirsdagstreff

  Bø kommune arrangerer Tirsdagstreff hver tirsdag kl 12.30 i kantina på Bøheimen. Tilbudet er til eldre som bor hjemme eller i omsorgsbolig.
nyhetsarkiv >>