Nyheter

 • tinestafett 2

  Tinestafett og Idrettsdag på Straume skole

  Tusen takk for et flott arrangement.
 • Folkehelsetiltak

  Utlysning av tiltaksmidler

  Bø kommune har 20 000 kroner til disposisjon for frivillige lag og foreninger som setter i gang folkehelsetiltak rettet mot flyktninger. Det er ingen søknadsfrist, men tiltakene må settes i gang i 2017. Les mer her.
 • søppel 2017

  Søppelaksjon på Steine skole

  Også i år har elevene vært ute og plukket søppel langs veiene der 17.mai-toget skal gå.  Store mengder med søppel er pakket i sekker og levert til Renovest. Flott innsats av elver og lærere.
 • Ungjobb i Bø kommune 2017

  ALLE UNGDOMSSKOLEELEVER I BØ KOMMUNE KAN SØKE PÅ UNGJOBB! SØKNADSFRIST 26.05.17.
 • lakseburger ingress

  Kortreist mat på skolekjøkkenet på Steine skole

  6. klasse koser seg med lakseburger på skolekjøkkenet. Etter avstemning: SMAKER KJEMPEGODT!
 • biblioteket

  Gjennåpning av biblioteket på Steine skole

  Da har vi fått ryddet, kastet ut gamle bøker og pyntet opp biblioteket vårt.
 • gamle trivselsledere

  Avtroppende trivselsledere på Steine skole

  Disse trivselslederne har ledet trivselslekene hele høsten og har nå fått avløsning av nye. I dag fikk de en velfortjent takk og diplom for innsatsen.
 • Nye trivselsledere

  Nye trivselsledere på Steine skole

  Nye trivselsledere har vært på kurs for å lære nye trivselsleker og er klar til å ta fatt på oppgaven med å skape aktivitet og trivsel i friminuttene på Steine skole.
 • Omsorg barn

  NAV BØ HAR LEDIGE STILLINGER SOM STØTTEKONTAKTER

  Lyst på en spennende og utfordrende jobb? Hovedmålet med støttekontakt er å gi den enkelte bruker en meningsfull fritid. Avhengig av brukerens behov, ønsker og interesser kan støttekontakten nyttes til individuelt samvær eller som brobygger til fritidsaktiviteter eller andre mennesker.
 • Erkjentlighetsgaver 2017

  Erkjentlighetsgaver i Bø kommune

  Det har i de senere år blitt en tradisjon med overlevering av erkjentlighetsgaver til ansatte i kommunen. Ansatte som har jobbet i 20, 30 eller 40 år får en oppmerksomhet for lang og tro tjeneste. Ordfører og rådmann foretok overrekkelsen av gaven som var et bilde fra lokal leverandør.
nyhetsarkiv >>