Skjema A-Å


A Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (KF-416)Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)Avløp - arbeid med sanitæranlegg
B Barnehage - Ny plass (KF-119B)Barnehage - Oppsigelse (KF-102)
D Deling av grunneiendom (KF-415)
E Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
F Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)Forespørsel om papirskjema (KF-248)Fri fra undervisning (KF-255)Fritak fra bo- og driveplikt (KF-147)Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114)
G Gjenpart av nabovarsel (KF-207)GravemeldingGrunneiendommen uten deling / grensepåvisning etter målebrev (KF-282)
H Henvendelse til kommunen (KF-327)Historiske arkiv - begjæring om innsyn (KF-469)Høringsuttalelse (KF-239)
I Innmelding skole (KF-130)Innsynsbegjæring (KF-390)
K Kartbestilling (KF-275)Kommunal bolig - leie (KF-138)Krav om erstatning for tap av inntekt for utøvelse av politiske verv (KF-385)Kulturmidler (KF-109-1867)
L Ledsagerbevis - søknadsskjemaLån/leie av gymnastikksal og skolelokaler (KF-291)
M Meldeskjema for nyansatt - A (KF-702)Melding om bygning og tilbygg som er unntatt søknadspliktMelding om oppstart / ferdigstillelse av tiltak (KF-417)Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (klageskjema)Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding (KF-259)
N NabovarselNabovarsel (KF-208)Nabovarsel / Gjenpart av nabovarsel (KF-370)Nabovarsel, KvitteringNabovarsel, Opplysninger iNæringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
O Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)
P Piper/ildsted - Endringsmelding (KF-162)
R Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)Rekvisisjon av oppmålingsforretning (KF-144)Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-234)Ris og ros til kommunen (KF-280)
S Salgsbevilling for alkohol (KF-124)Sanitæranlegg - avløp / utslipp spredt bebyggelse (KF-363)Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)Skatteattest - Bestilling av (KF-435)Skatteattest - melding om (KF-131)Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)Skjenkebevilling (KF-423)Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-273F)Skoleskyss - Søknad om (KF-165)Spørsmål til formannskapet (KF-241)Søknad om endring av tillatelseSøknad om kommunal omsorgsbolig/omsorgshybel/trygdeboligSøknad om konsesjon på erverv av fast eiendomSøknad om startlån og tilskudd Søknad om tjenester innen pleie og omsorg PDF document ODT document Søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken
T Tillatelse til tiltak - søknad om (KF-418)Tillatelse til tiltak, søknad omTiltak uten ansvarsrett, søknad omTimeregistrering og fraværsliste (KF-711)
V Vann - arbeid med sanitæranleggVannavstengning - bestilling (KF-470)Vannmåler - installasjon, endring, demonteringVannmåleravlesning (KF-262)Voksenopplæring - Grunnskole (KF-226)Voksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)
Tips en venn Skriv ut