Jonathan

SFO på fjøsbesøk på Hole

Det ble en fin opplevelse både for ungene og for oss voksne da vi var på besøk i sauefjøset til Sverre Lihaug og Rikke. Der var det masse lam som vi fikk kose med. Det virka som at lammene kosa seg like mye som ungene, for de ble bært og fikk masse kos og oppmerksomhet fra ungene. Det var jo også stas at alle fikk lov til å gi flaske til noen av lammene.

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing.pdf
Her kan du se hvilke rutiner som skal følges når skolen får beskjed om krenkende adferd eller mobbing.
Handlingsplan skjema.pdf

Straume skole

Straume skole

Skolen er en fire-delt skole for 1.-7.klassetrinn. Vi har SFO med ca 2 stillinger, 2 renholdere, vaktmester, 2 assistenter, 7 lærer og rektor. Skolen satser på fysisk aktivitet og sunt kosthold.