Vakttelefon i Vesterålen barnevern, tlf.nr 97 99 38 00

Vesterålen barnevern har opprettet vakttelefon for barn, unge, familier og samarbeidspartnere som trenger vår hjelp i helgene.
Du når oss på telefon i tidsrommet fredag kl. 15.30 til søndag kl. 09.00.
Mer informasjon om vår tjeneste finner du på www.vestbv.no