En kulturskole for alle

Velkommen til Bø Kulturskole!

Vår visjon "En kulturskole for alle", innebærer at Bø Kulturskole skal være et lokalt ressurssenter for kunst og kultur i kommunen. Vi skal gi et breddetilbud for alle som ønsker å lære å spille, synge, skape og uttrykke seg kunstnerisk, og vi skal spille på lag med frivillige lag og foreninger.

Om kulturskolen

Bø kulturskole ble opprettet høsten 1992, den gang som musikkskole, og er organisert under kulturetaten. Kulturskolen har i dag rundt 60 elever fra 1. - 10. klasse, og har skoleåret 2019/2020 5 lærere som underviser i gitar, bass, slagverk, piano, sang og kor. Vår hovedvekt i undervisningstilbud ligger fortsatt på musikk, men vi har en klar målsetting om å kunne gi et bredt og interessant tilbud for barn og ungdom innen flere kunstarter. Dette gjennomføres bl.a ved periodevise verksteder i eksempelvis dans, kunst og teater. 

En av kulturskolens viktigste oppgaver i tillegg til undervisning, er å samarbeide med det lokale kulturlivet, noe som blant annet innebærer salg av dirigenttjenester til kor og korps, samt faglig hjelp til skoler og andre lag ved en rekke anledninger.

Kulturskolen har også ansvar for koordinering av DKS-tilbudet i kommunen, både oppfølging av fylkets produksjoner i tillegg til egne produksjoner i samarbeid med de ulike skolene. 

Som en av de 6 kommunene i Vesterålen, deltar også Bø kulturskole i det regionale musikksamarbeidet MUSAM.  MUSAM arbeider blant annet aktivt for å skape og tilrettelegge regionale samarbeidsprosjekter for barn og unge, noe vi anser som svært viktig for elevene i Bø kulturskole.

Velkommen til Bø Kulturskole!

 

Ansatte:

Hanne Terese Sjaastad - Kulturskolerektor, sang, kor og piano og dirigent (Bø Gospelkor)

Tommy Nilsen - gitar, ukulele, band, bass og slagverk

Olga Anita Seljeseth - piano og dirigent (Korforeningen Varden)

Morten Selnes - gitar, bass og ukulele

Katrine Delp - messingblås og dirigent (Bø Musikkforening)

Katie Hanken - fløye

 

Bø Kulturskole

E-post: post@boe.kommune.no   

Tlf: 76 11 43 33                                                                                                 

Veaveien 50                                                                                      

8475 Straumsjøen

 

Kontortider

Tirsdag - Torsdag: 08-12

Følg oss på Facebook

Oppdatert 27. november 2020 Hanne Terese Sjaastad