Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei Eidet - Asterset

Eidet Asterset

Høringsfrist 7. juli. Innspill og merkander sendes til Asplan Viak AS

Reguleringsplan Eidet Asterset.pdf

Tips en venn Skriv ut