Stortingsvalget 2013.

Valgresultater i Bø

Valglogo

1502 stemmeberettigede benyttet muligheten til å stemme på det partiet de mener vil styre landet best.
Se fordelingen under.

Total valgoversikt
Parti Forhånd Valgting Total
Arbeiderpartiet 119 361 480
De Kristne 3 13 16
Demokratene 1 0 1
Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja 1 2 3
Fremskrittspartiet 106 257 363
Høyre 72 179 251
Kristelig Folkeparti 14 31 45
Kystpartiet 3 4 7
Miljøparitet De Grønne 6 16 22
Norges Kommunistiske Parti 0 0 0
Pensjonistpartiet 2 6 8
Piratpartiet 0 1 1
Rødt 2 4 6
Sammfunnspartiet 0 1 1
Senterpartiet 40 106 146
Sosialistisk Venstreparti 17 56 73
Venste 21 58 79
Totalt antall partifordelte stemmesedler 407 1095 1502

Se artikkel fra vol.no:

http://www.vol.no/nyheter/bo/article8250833.ece