Skoleåret 2019-2020

Valgfag ved BUSK

Vi har 5 valgfag ved BUSK dette skoleåret:

- Natur, miljø og friluftsliv med Mats Hulthin

- Fysisk aktivitet og helse med Anders Johnsen

- Innsats for andre med Torill Ditlevsen

- Medier og informasjon med Morten Rønningen

- Sal og scene med Tommy Nilsen